IXYS tillverkar likriktardioder, snabba dioder (FRED), diodbryggor, MOSFET'ar, depletion mode MOSFET'ar och IGBT'er. Komponenterna erbjuds i små ytmonterade kapslar eller i kompletta moduler för högre spänningar och effekter.

IXYS IC division tillverkar solid state reläaer, gate drivare, analoga switchar och LED-drivare.

IXYS tillverkar dioder, tyristorer och IGBT'er för höga effekter och spänningar, bland annat i press pack utförande.

IXYS Colorado utvecklar och tillverkar RF MOSFETar, gate drivare, dioder i kiselkarbid, pulsgeneratorer och laserdrivare.

Gaia Converter är en fransk tillverkare av DC-DC moduler, filtermoduler, transientskyddsmoduler, hold up moduler och AC-DC moduler. Man har bland annat specialiserat sig på DC-DC moduler med breda inspänningsområden och hög verkningsgrad.

Exxelia är en fransk företagsgrupp med många välkända fabrikat på keramiska kondensatorer (Eurofarad), filmkondensatorer, Mica kondensatorer, tantalkondensatorer (Firadec), aluminum elektrolytkondensatorer (SIC Safco) och RF-kondingar (Temex). 

Sumida är en ledande tillverkare av induktorer, transformatorer, chip coils, air coils,  piezoelektriska komponenter, flexibla flatkablar (FFC) och flexibla kretskortsanslutningar (FBC).

Arch Electronics tillverkar kortmonterade DC-DC-moduler, oisolerade Point-Of-Load DC-DC,  AC-DC moduler och kompletta kraftaggregat (< 500W). AC-DC moduler för medicinska tillämpningar erbjuds upp till 60 W.

Charter Engineering, Inc tillverkar elektronmekaniska RF- och mikrovågswitchar med koaxialanslutning. Charter är specialiserade på switchar med mycket låg intermodulation (t.ex PIM -160 dBc min.) och switchar för höga effekter (t.ex 2kW vid 500 MHz).

Comus International är en ledande tillverkare av tungelement, lägesgivare, nivågivare, rörelsesensorer och andra typer av sensorer.

Coto Technology tillverkar tungelementreläer för användning inom test-, automation-, övervakning- och fordonsindustrin. 

Datel tillverkar A/D-omvandlare, D/A-omvandlare och sample-hold kretsar.

GCI är specialiserade på kundanpassade ljudgivare, med intern eller extern oscillator.

Good-Sky tillverkar elektromekaniska reläer för tillämpningar inom telekom, automotive, vitvaror, lampor samt för allmäna användningsområden.

Hitpoint tillverkar akustiska summrar och sirener för hål- eller ytmontering samt i både piezo- som elektromeknisk technologi.

ICEL har filmkondensatorer i polyester, polypropylen för krävande tillämpningar som snubber och DC link applikationer. De har även motor kondensatorer och RC filter på sortimentet.

Indukey har ett brett sortiment av membrantangentbord, rostfria tangentbord och  tangentbord av silikon med eller utan integrerade pekdon. I sortimentet finns också tvättbara IP68 klassade tangentbord och antibakteriella tangentbord för medicinska tillämpningar.
 

Kendeil tillverkar elektrolytkondensatorer för PCB- och skruvmontage. På programmet finns också circulärlindade filmkondensatorer för DC link upp till 1000µf, motorstartkondensatorer upp till 800µf samt modulära elektrolytkondensatorer för hybridfordon.

Linear Integrated Systems tillverkar JFET transitorer som Toshiba har lagt ned och dioder med låga läckströmmar som tidigare tillverkats av  Siliconix-Vishay.

Mtron PTI tillverkar kristallbaserade oscillatorer, temperaturkompenserade oscillatorer (TCXO), spänningsstyrda oscillatorer (VCXO) och ugnsocillatorer (OCXO)

Ningbo Zhengmao är en kinesisk tillverkare av gasurladdningsrör.

PIC tillhandahåller hålmonterade och ytmonterade tungelement, samt lägesgivare och nivågivare baserade på tungelement och magneter.

Printec-DS, tidigare Dekorsy, tillverkar ett brett sortiment av tangentbord, både lösa tangentbord och tangentbord för inbyggnad.

Protek tillverkar suppressordioder och kompletta moduler för skydd mot överspänning. Suppressordioderna finns anpassade till olika kommunikationsgränssnitt som t.ex  LVDS-interface, RS-422, USB-3.0 och Gigabit Ethernet.

Sirio tillverkar transformatorer med krav på isolation i norra Italien, eller med mer manuell produktion i sin fabrik i Indien. Fokus är pulstransformatorer, SMPS transformatorer och strömtransformatorer. Med automatiserad produktion tillverkar man också induktorer och transformatorer i effektklassen 1 kW till 20kW, för switchfrekvenser från 20kHz till 120 kHz.

Belgiska Sonitron tillverkar ljudgivare i piezoteknik för panelmontage och kretskortsmontage,  piezoelektriska högtalare, sirener samt flerfrekvenssummrar.

Synergy Microwave är en ledande tillverkare av spänningsstyrda oscillatorer med bred bandbredd och lågt fasbrus. De tillverkar också kompletta synthesizermoduler, hybridkopplare, blandare och effektdelare.