Linecard strömförsörjning

IXYS tillverkar likriktardioder, snabba dioder (FRED), diodbryggor, MOSFET'ar, depletion mode MOSFET'ar och IGBT'er. Komponenterna erbjuds i små ytmonterade kapslar eller i kompletta moduler för högre                                       spänningar och effekter.
 

Littelfuse är en ledande tillverkare av säkringar, tungelement, TVS dioder, gasurladdningsrör, reläaer, tyristorer, MOSFETar, IGBTer, dioder med mera.
 

IXYS IC division tillverkar solid state reläaer, gate drivare, analoga switchar och LED-drivare.
 

IXYS tillverkar dioder, tyristorer och IGBT'er för höga effekter och spänningar, bland annat i press pack utförande.
 

Sirio tillverkar transformatorer med krav på isolation i norra Italien, eller med mer manuell produktion i sin fabrik i Indien. Fokus är pulstransformatorer, SMPS transformatorer och strömtransformatorer. Med automatiserad produktion tillverkar man också induktorer och transformatorer i effektklassen 1 kW till 20kW,                           för switchfrekvenser från 20kHz till 120 kHz.
 

Gaia Converter är en fransk tillverkare av DC-DC moduler, filtermoduler, transientskyddsmoduler, hold up moduler och AC-DC moduler. Man har bland annat specialiserat sig på DC-DC moduler med breda inspänningsområden och hög verkningsgrad.
 

Exxelia är en fransk företagsgrupp med många välkända fabrikat på keramiska kondensatorer (Eurofarad), filmkondensatorer, Mica kondensatorer, tantalkondensatorer (Firadec), aluminum elektrolytkondensatorer (SIC                       Safco) och RF-kondingar (Temex). 
 

Arch Electronics tillverkar kortmonterade DC-DC-moduler, oisolerade Point-Of-Load DC-DC,  AC-DC moduler och kompletta kraftaggregat (< 500W). AC-DC moduler för medicinska tillämpningar erbjuds upp till 60 W.
 

Comus International är en ledande tillverkare av tungelement, lägesgivare, nivågivare, rörelsesensorer och andra typer av sensorer.
 

Coto Technology tillverkar tungelementreläer för användning inom test-, automation-, övervakning- och fordonsindustrin. 
 

Ducati energia tillverkar filmkondensatorer utav metalliserad polypropylen för exempelvis vindkraft, energilagring och tågindustrin. 
 

Good-Sky tillverkar elektromekaniska reläer för tillämpningar inom telekom, automotive, vitvaror, lampor samt för allmäna användningsområden.
 

ICEL har filmkondensatorer i polyester, polypropylen för krävande tillämpningar som snubber och DC link applikationer. De har även motor kondensatorer och RC filter på sortimentet.

 

Kendeil tillverkar elektrolytkondensatorer för PCB- och skruvmontage. På programmet finns också circulärlindade filmkondensatorer för DC link upp till 1000µf, motorstartkondensatorer upp till 800µf samt           modulära elektrolytkondensatorer för hybridfordon.
 

Linear Integrated Systems tillverkar JFET transitorer som Toshiba har lagt ned och dioder med låga läckströmmar som tidigare tillverkats av  Siliconix-Vishay.
 

Ningbo Zhengmao är en kinesisk tillverkare av gasurladdningsrör.
 

Protek tillverkar suppressordioder och kompletta moduler för skydd mot överspänning. Suppressordioderna finns anpassade till olika kommunikationsgränssnitt som t.ex  LVDS-interface, RS-422, USB-3.0 och Gigabit                           Ethernet.

Comptronic AB       Telefon: 08-564 706 70       E-post: mailbox@comptronic.se       Adress: Stormbyvägen 2-4, 163 55 Spånga       Öppettider: må–fr: 08.30–17.00