Strömförsörjning

Elektroniska komponenter kan delas in i två kategorier; aktiva respektive passiva. Indelningen utgår från förmågan att producera energi. Om en komponent ger ström till kretsen hör den till kategorin aktiva komponenter. Om komponenten använder energi är den passiv.

Det finns tre olika typer av passiva komponenter; motstånd (eller resistorer), induktiva komponenter och kondensatorer.

Med aktiva komponenter avses oftast halvledare, som kombinerar ledande material (som leder ström) med icke ledande material, så kallade isolatorer. Till de ursprungliga typerna av halvledarna räknas dioden, transistorn och tyristorn.

Comptronic levererar flertalet av de komponenter som behövs för att konstruera ett switchat kraftaggregat, inklusive komponenter för EMI filtrering och överspänningsskydd. I produktprogrammet finns även reläer, tungelement, nivågivare och halleffektgivare. 

Comptronic AB       Telefon: 08-564 706 70       E-post: mailbox@comptronic.se       Adress: Stormbyvägen 2-4, 163 55 Spånga       Öppettider: må–fr: 08.30–17.00