Ultrasnabba säkringar

Dioder, tyristorer, transistorer och IGBT’er hanterar stora effekter i förhållande till sin storlek. Därför är de populära i applikationer som till exempel mjukstartare, strömriktare, frekvensomformare, spänningsomvandlare, batterisystem och statiska reläer. Halvledarnas kompakta format gör att de måste skyddas från överhettning och för hög strömdensitet i PN-övergångarna.

Säkringar består av en ledare med god ledningsförmåga som har delats upp i ett antal överbelastningspunkter som smälter sönder och bryter kretsen vid för hög ström. Runt om överbelastningspunkterna finns exempelvis kvartssand som släcker gnistan när ledaren smälter sönder. Säkringskroppen är oftast gjord av keramik eller plast.

Ultrasnabba säkringar är speciellt framtagna för att skydda halvledare och kallas ibland I2T-säkringar. I ultrasnabba säkringar smälter överbelastningspunkterna sönder extra snabbt för att minimera strömvärmepulsen, I2T (genomsläppt energi). Ultrasnabba säkringar har också förbättrad termisk ledningsförmåga för att leda bort överskottsvärme.

När man väljer säkring för att skydda en krets med halvledare så måste säkringens märkspänning vara lika med eller högre än kretsens nominella spänning. I2T för säkringen måste vara mindre eller lika med I2T enligt halvledarens datablad. Säkringen dimensioneras också efter den nominella strömmen i kretsen.

Littelfuses PSR-familj omfattar säkringar för 690/700 V AC och 1250/1300 V AC. PSR-säkringarna är också märkta med sin klassning av likspänning från 500 till 1000 V. Märkströmmar är från 40 A till 2000 A.

Comptronic AB       Telefon: 08-564 706 70       E-post: mailbox@comptronic.se       Adress: Stormbyvägen 2-4, 163 55 Spånga       Öppettider: må–fr: 08.30–17.00