Vi levererar flertalet av de komponenter som behövs för att konstruera ett switchat kraftaggregat, inklusive komponenter för EMI filtrering och överspänningsskydd. I produktprogrammet finns även reläer, tungelement, nivågivare och halleffektgivare. 


 
Arch Coto/
Comus
Exxelia Gaia Goodsky ICEL IXYS IC IXYS Westcode Kendeil Linear Nascom Ningbo
Zhengmao
PIC Protek Sirio Sumida Syko
AC-DC moduler  20W 350 W
AC-DC kraftaggregat 2 kw
DC-AC inverter 2 kW
DC-DC moduler 200W 120 W
DC-DC kraftaggregat 500 W 800 W 2 kW
DC-DC Point-of-Load
EMI filter
Transientskydd
Gasurladdningsrör
Dioder, likriktning
Dioder, snabba 4,5kV
JFET
MOSFET
IGBT  1700 V
IGBT t.ex presspack
Tyrsitor
Tyristor presspack
Säkringar
Kraftkondensator
Transformator
Induktor
Filmkondensator
Keramisk kondensator
Elektrolyt
Tantal
Relä, mekanisk
Solid state relä
Tungelement
Nivågivare
Halleffektgivare